NTNU/ELSYS / Rekrutteringsfilm for Elektronisk systemdesign og innovasjon

film